6 thực tập sinh đã nhập quốc.

6 thực tập sinh đã nhập quốc.