5 thực tập sinh kĩ năng đã về nước.

Kết thúc 3 năm thực tập, 5 thực tập sinh kĩ năng đã về nước.