Thực tập sinh đã trở về nước!

Do ảnh hưởng dịch Corona, thực tập sinh đã không thể trở về nước sau khi kết thúc kì thực tập sinh . Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã có thể trở về nước bình an vô sự.

DSC_1225