Cuộc thi nói tiếng Nhật cho các bạn thực tập sinh đã được tổ chức.

Để chuẩn bị cho ngày này các bạn thực tập sinh cùng với phụ trách người Nhật đã cùng nhau luyện tập hơn 2 tháng.

Bài phát biểu về những cảm nhận khi đến Nhật, mục tiêu trong tương lai, …vv