6 thực tập sinh đã nhập cảnh vào Nhật Bản.

Do ảnh hưởng của dịch Corona nên mãi mà vẫn chưa thể nhập cảnh vào Nhật Bản nhưng cuối cùng cũng đã có thể

đến nước Nhật một cách suôn sẻ.