Về vấn đề tuyển phiên dịch người Việt Nam(Quan trọng)

Cảm ơn các bạn đã gửi rất nhiều hồ sơ ứng tuyển vị trí phiên dịch người Việt.

Tuy trong mục tuyển dụng cũng có ghi , điều kiện cần thiết đó là “Chỉ tuyển những người hiện tại có tư cách lưu trú có thể làm công việc phiên dịch”

Về cơ bản thì những người có tư cách lưu trú loại hình “kỹ thuật, nguồn nhân lực tri thức, nghiệp vụ quốc tế.(không nhận trường hợp sắp tới sẽ có tư cách lưu trú)

Ngoài ra, nhân viên phụ trách tuyển dụng là người Nhật vì vậy khi ứng tuyển vui lòng viết bằng tiếng Nhật.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn.