Kết quả thi kì thi năng lực tiếng Nhật.

Kết quả kì thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức cuối năm ngoái đã được thông báo.

Dưới sự hướng dẫn của công ty , tỷ lệ TTS đỗ N2. N3 là nhiều nhất từ trước tới nay.

Những TTS đỗ trong kì thi được công ty trao bằng khen và tiền thưởng.

DSC_1419
DSC_1433