Kết thúc 3 năm thực tập, 3 thực tập sinh kĩ năng đã về nước.

Kết thúc 3 năm thực tập, 3 thực tập sinh kĩ năng đã về nước.

DSC_1747