Thực tập sinh đã trở về nước!

Kết thúc 3 năm thực tập, 4 thực tập sinh kĩ năng đã về nước.