Kết quả kì thi năng lực tiếng nhật

Vào cuối năm ngoái, những bạn đỗ kì thi năng lực tiếng nhật đã được khen thưởng và trao nhận tiền.