Biết ơn vì trải nghiệm quý báu!

Đã có buổi lễ khởi hành đoàn tàu của công ty tiếp nhận(công ty cổ phần C Nexsus),và các bạn thực tập sinh cũng đã tham gia!chúng tôi đã được tham gia
Sự kiện omochi-maki (cách ném ),đây là một trải nghiệm vô cùng quý báu trong việc tìm hiểu về văn hóa nước nhật.