lược nghiệp đoàn

Tên nghiệp đoàn NGHIỆP ĐOÀN HỢP TÁC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC MARUSHIN
Thành lập Ngày 27 tháng 2 năm 2015
Số pháp nhân 0804-05-006734
Giám đốc đại diện Yokozeki Takanori
Địa chỉ 〒437-0213
Shizuoka ken Shuchi gun Morimachi mutsumi 1042 Ban chi Japan  Bản đồ
Số điện thoại +81538-84-6815
Số Fax +81538-84-6816
Email contact@marushin-jinzai.jp
Thời gian làm việc 9:00 ~ 17:00 (Ngoại trừ thứ 7, chủ nhật) Nhật Bản thời gian
Cấp phép Giấy phép Nghiệp vụ quản lý chung số 許1706001023
Giấy phép Nghiệp vụ quản lý đặc biệt số  19登-001962

MAP

Địa chỉ: 〒437-0213 Shizuoka ken Shichi gun Morimachi mutsumi 1042 Ban chi Japan

Ngoại quan văn phòng