Hoạt động học tập tại Trung tâm đào tạo ở Việt Nam

Tình hình buổi thuyết trình của thực tập sinh.

Giới thiệu kí túc xá của thực tập sinh kỹ năng.

Kí túc xá HAMAMATSU

Kí túc xá MORIMACHI