Vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 Nghiệp đoàn chúng tôi đã nhận được sự cho phép của tổ chức hỗ trợ đăng ký từ Cục Xuất nhập cảnh.
Trong tương lai, với tư cách là tổ chức hỗ trợ đăng ký kỹ năng đặc định, chúng tôi có thể hỗ trợ sau khi kết thúc kỳ thực tập sinh kỹ năng và tiếp nhận nguồn nhân lực mới.

Sự khác biệt giữa chế độ thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định.

Chế độ thực tập sinh kỹ năng là chế độ nhằm mục đích truyền tải kỹ thuật Nhật Bản đến các nước đang phát triển để đóng góp quốc tế. Kỹ năng đặc định là chế độ được tạo nên để “ giải quyết tình trạng thiếu lao động”. Do đó, một khi có thể đổi tư cách lưu trú sang kỹ năng đặc định sẽ có thể ở lại Nhật Bản làm việc trong thời gian 5 năm mà không cần thi như khi còn là thực tập sinh kỹ năng và có thể làm những công việc đơn giản mà khi còn là thực tập sinh kỹ năng không thể.

Những lợi ích của kỹ năng đặc định.

・Không giới hạn về số lượng người tiếp nhận ( ngoại trừ ngành xây dựng và điều dưỡng)

・So với kỹ năng thực tập sinh, công việc văn phòng sau khi tiếp nhận đơn giản.

・Thời hạn lưu trú có thể được gia hạn đến 5 năm ( chỉ ngành xây dựng và đóng tàu có thể 10 năm)

・Bởi vì đây là loại hình cư trú chỉ dành cho những người đã hoàn thành khóa kỹ năng thực tập sinh hoặc những người ở nước ngoài đã thi qua kỳ thi tiếng nhật và kỳ thi kiểm tra kỹ năng vì vậy có thể được mong đợi như lực lượng ngay lập tức.

Nhược điểm của kỹ năng đặc định.

・Có khả năng nghỉ việc sớm do tư cách lưu trú có thể thay đổi công việc.

・Nếu tuyển dụng những người không phải là thực tập sinh kỹ năng sẽ rất khó để đảm bảo cho các ứng cử viên vì các kỳ thi ở nước ngoài hiện nay đang bị hạn chế.

・Tùy theo từng loại hình kinh doanh, cần đăng ký với từng cơ quan.

Tổ chức hỗ trợ đăng ký là gì?

Đây là tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ để kỹ năng đặc định người nước ngoài có thể thực hiện suôn sẻ và ổn định các hoạt động dựa trên tư cách lưu trú của “Kỹ năng đặc định” được ủy thác bởi các tổ chức liên kết đặc định.

Tình trạng hiện nay vẫn rất khó để các tổ chức liên kết tiến hành hỗ trợ riêng cho kỹ năng đặc định người nước ngoài như chuẩn bị tài liệu, kiến thức chuyên môn và phiên dịch tiếng mẹ đẻ. Do đó, việc ủy thác cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký như nghiệp đoàn của chúng tôi trở nên phổ biến.

10 nghĩa vụ bắt buộc phải tiến hành hỗ trợ.

 1.Hướng dẫn trước khi làm.

 2.Đưa đón khi xuất nhập cảnh.

 3.Hỗ trợ các hợp đồng cần thiết liên quan đến sinh hoạt, đảm bảo nhà ở.

 4.Định hướng cuộc sống.

 5.Đi kèm các thủ tục công cộng.

 6.Cung cấp cơ hội học tiếng Nhật.

 7.Trao đổi, trả lời những phàn nàn.

 8.Thúc đấy giao lưu với người Nhật.

 9.Hỗ trợ chuyển việc (trong trường hợp điều chỉnh nhân viên )

10.   Phỏng vấn định kỳ và thông báo đến các cơ quan hành chính.

 

Lĩnh vực công nghiệp cụ thể ( những ngành nghề có thể nhận kỹ năng đặc định )

 1.Ngành chăm sóc điều dưỡng

 2.Vệ sinh tòa nhà

 3.Ngành công nghiệp vật liệu thô

 4.Ngành công nghiệp sản xuất máy móc

 5.Ngành công nghiệp liên quan đến thông tin điện tử, điện khí

 6.Ngành xây dựng

 7.Đóng tàu và công nghiệp đóng tàu

 8.Ngành bảo dưỡng ô tô

 9.Ngành hàng không

10.Ngành lưu trú khách sạn

11.Nông nghiệp

12.Thủy sản

13.Ngành sản xuất thực phẩm đồ uống

14.Nhà hàng