Thông báo nghỉ lễ GW

Từ ngày 29/4~5/5

Chúng tôi sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian trên.

Mong mọi người hãy thông cảm cho sự bất tiện này.

Ngày 6/5 chúng tôi sẽ hoạt động trở lại bình thường.