Kết quả cuộc thi thuyết trình Tiếng Nhật

Cuộc thi thuyết trình tiếng Nhật đã được tiến hành bởi nghiệp đoàn dành cho thực tập sinh kỹ năng.

Bằng khen và quà lưu niệm đã được trao cho 3 người xuất sắc.