Tôi đã tham gia đại hội thi chạy !

Các bạn thực tập sinh ở khu vực Tokyo và Ibaraki đã tham gia đại hội thi chạy Jubilo được tổ chức tại thành phố

Iwata thuộc tỉnh Shizuoka.các bạn thực tập sinh đã tham gia rất tích cực.