Kết quả kì thi năng lực tiếng nhật

Vào cuối năm ngoái, những bạn đỗ kì thi năng lực tiếng nhật đã được khen thưởng và trao nhận tiền.
Lần này ,là lần đầu tiên có thực tập sinh do nghiệp đoàn chúng tôi quản lí đỗ tiếng nhật N1
Rất tuyệt vời.