Thông báo nghỉ tuần lễ vàng.

Công ty chúng tôi sẽ nghỉ 29.30/04 và 02/05~05/06

Mong quý khách lượng thứ về sự bất tiện này.