Chúng tôi đang tìm kiếm công ty phái cử giới thiệu lao động visa kỹ năng đặc định tại Việt Nam.

Loại hình ngành nghề thi công máy móc xây dựng. Nếu được thì người Việt Nam đã kết thúc 3 năm thực tập và trở vể nước. Lý do là được miễn thi.

Tuy nhiên, khó để có thể tìm được người thỏa mãn điều kiện như vậy nên ít nhất phải có trình độ N4 trở lên và đạt trình độ N3 khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Đơn vị nào có khả năng vui lòng liên lạc với chúng tôi.