Đóng job tuyển phiên dịch người Việt Nam.

Đóng job tuyển phiên dịch người Việt Nam.

Rất cảm ơn các bạn đã ứng tuyển.