Tôi đã đi Hà Nội và Hồ Chí Minh để phỏng vấn.

Từ ngày 17/2 đến ngày 22/2 tôi đã đi Hà Nội và Hồ Chí Minh để phỏng vấn cho hai công ty.

DSC_0855